Shea Butter Duo

Shea Butter Duo

Regular price $68.00
  • Shea Butter Hand Cream Net Wt. 5.2 oz.
  • Shea Butter Foot Cream Net Wt. 5.3 oz.