shea travel duo

Shea Travel Duo

Regular price $24.00
  • Shea Butter Hand Cream Net Wt. 1 oz.
  • Pure Shea Butter Net Wt. 0.35 oz.
    Recommendations